Jan Janata Tvorba webových stránek

Vítejte
Uvažujete o vlastních webových stránkách ?
Zkuste to se mnou.
Jak to funguje ?
Vyplníte základní informace o zaměření a obsahu Vašich stránek, já zpracuji
návrh a pošlu Vám ho k prohlédnutí. Vše je nezávazné, sami se potom rozhodnete,
jestli chcete pokračovat.
Diskrétnost
V první fázi nejsou třeba žádná Vaše osobní data. Pro zpracování návrhu stránek je však nutné znát základní
charakteristiku - zaměření stránek. Při vyplňování Vás povede připojený formulář.
Údržba Vašich stránek
Stránky budou vytvořeny podle běžných standardů a pokud se dohodneme na jejich konečné podobě
a zveřejnění, budete mít přístup ke všem potřebným zdrojovým souborům a datům, takže kdokoliv může
údržbu stránek převzít.
Jan Janata
Tvorba webových stránek
JanaNet.cz